در حال بارگذاری

PCA ASTER

آموزش تهیه نقشه تحلیل مولفه های اصلی ( PCA ) با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER در سامانه گوگل ارث انجین

تومان32000 افزودن به سبد خرید
Hyperion PCA

آموزش تهیه نقشه تحلیل مولفه های اصلی ( PCA ) با استفاده از تصاویر سنجنده Hyperion در سامانه گوگل ارث انجین

تومان31000 افزودن به سبد خرید
HCHO_Sentinel5

آموزش نحوه تولید نقشه وضعیت انتشار گاز فرمالدهید ( HCHO ) با استفاده از تصاویر Sentinel 5P در سامانه گوگل ارث انجین

تومان27000 افزودن به سبد خرید
تبخیر و تعرق واقعی - پروداکت Wapor

آموزش نحوه پایش و تولید نقشه میزان تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از پروداکت WAPOR فائو در سامانه گوگل ارث انجین

تومان29000 افزودن به سبد خرید
CO_TimeSeries

آموزش نحوه محاسبه سری های زمانی وضعیت انتشار کربن مونوکسید ( CO ) با استفاده از تصاویر Sentinel 5p در سامانه گوگل ارث انجین

تومان17000 افزودن به سبد خرید
soil_texture2

آموزش نحوه تولید نقشه طبقه بندی بافت خاک برای 6 عمق خاک ( 0 – 10 -30 – 60 – 100 – 200 سانتی متر ) در سامانه گوگل ارث انجین

تومان29000 افزودن به سبد خرید
Fire_modis

آموزش نحوه تولید نقشه محدوده آتش سوزی با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در سامانه گوگل ارث انجین

تومان25000 افزودن به سبد خرید
Sand_content3

آموزش تولید نقشه محتوای شن و ماسه در 6 عمق استاندارد ( 0 – 10 – 30 – 60 – 100 -200 سانتی متر ) در سامانه گوگل ارث انجین

تومان28000 افزودن به سبد خرید

Mosaic IN GIS

آموزش موزاییک کردن تصاویر رستری در ArcGIS

تومان7500 افزودن به سبد خرید
photo_2021-08-07_01-37-36

دانلود پکیج آموزش ویدیویی نرم افزار Arc GIS

تومان45000 افزودن به سبد خرید
photo_2021-08-07_01-17-47

آموزش تهیه نقشه همبارش به روش رابطه بندی در GIS

تومان23000 افزودن به سبد خرید
Euclidean Distance

آموزش تولید نقشه فاصله از رودخانه ( فاصله اقلیدسی ) در GIS

تومان11000 افزودن به سبد خرید
زنبیل خرید